รวมโรคน้องแมว

หัวข้อ

(1/1)

[1] โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา หรือ Ringwormของน้องเหมียว

[2] โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว หรือโรคลิวคีเมีย (Feline leukemia virus หรือ FeLV)

[3] โรคเอดส์แมวหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว (FIV)

[4] โรคไข้หัดแมว Feline panleukopenia, Feline parvovirus

[5] โรคติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจของแมว หรือโรคหวัดแมว (cat flu)

[6] โรคที่เรามักพบบ่อยในเจ้าเหมียวเปอร์เซีย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version